สั่งจองทุเรียน

ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟศรีสะเกษ บรรจุ 6 กิโลกรัม / กล่อง
ราคาเพียง กล่องละ 1,000 บาท (ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 

สั่งด่วนวันนี้ จองเลย !! ส่งถึงที่ทุกบ้าน

(ภาพทุเรียนโดย ผศ.ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต)

จองง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

กดจอง

ช่องทางที่ 1 จองผ่านไลน์   

ช่องทางที่ 2 จองผ่านเฟสบุ๊ค 

จ่ายเงิน
โอนเงินค่าจองเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัทประชารักรัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ธ.กรุงเทพ สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 333-4-23368-5

รอรับของ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่าน
เพื่อแจ้งวันส่งทุเรียน
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีการจัดส่งทางLineอีกครั้ง)

หลายเสียงบอกต่อ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนคุณภาพ

“ทุเรียนนำมาปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ปลูกบนดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินมีลักษณะเหนียวสีแดง ทุเรียนจึงมีคุณสมบัติเด่น อร่อยเป็นเลิศ”

นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

“ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพสูงตามมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”

นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

“ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกที่จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกบนพื้นดินที่มีสภาพแวดล้อมเป็นดินภูเขาไฟเก่า มีอากาศแห้งแบบที่ราบสูง ฝนตกไม่ชุกชุมทำให้ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นๆ”

นายวิทยา วิรารัตน์
ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

จัดจำหน่ายโดยความร่วมมือของ 4 องค์กร


จังหวัดศรีสะเกษ


ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ


หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด