การเลือกทุเรียน เราต้องเลือกอย่างไร
ไขข้อสงสัย ทุเรียนศรีสะเกษต่างจากที่อื่นอย่างไร
สำหรับ ผู้ที่สนใจ สั่งจองทุเรียนภูเขาไฟ Direct to home ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
ติดต่อ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์
โทร : 095-6199707 ID : duriansisaket
โทร : 064-2399030 Facebook : Durian Sisaket

หลายเสียงบอกต่อ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนคุณภาพ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เที่ยวฟรี ชมสวนทุเรียนและศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนหลากหลายพันธุกรรม

“ทุเรียนนำมาปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ปลูกบนดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินมีลักษณะเหนียวสีแดง ทุเรียนจึงมีคุณสมบัติเด่น อร่อยเป็นเลิศ”

นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

“ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพสูงตามมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”

นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

“ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกที่จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกบนพื้นดินที่มีสภาพแวดล้อมเป็นดินภูเขาไฟเก่า มีอากาศแห้งแบบที่ราบสูง ฝนตกไม่ชุกชุมทำให้ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นๆ”

นายวิทยา วิรารัตน์
ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

จัดจำหน่ายโดยความร่วมมือของ 4 องค์กร


จังหวัดศรีสะเกษ


ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ


หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด